Thy Education Centre

Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect